Általános szerződési feltételek

 • Mobile-Data Hungary Kft. és Mobile-Style Kft. ajándékutalványt vásárlók részére
  Hatályos: 2017. október hó 01-től visszavonásig

 

A jelen szabályzatban a következő szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

 • ajándék utalvány: a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerinti vásárlásra jogosító okirat;
 • kibocsátási érték: az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló az üzletben az ajándék utalvány felhasználásával árut vásárolhat, vagy szolgáltatást vehet igénybe;
 • felhasználási időszak: az az időszak, amíg vásárló az ajándék utalványt felhasználhatja;
 • felhasználási hely: A www.plazamobil.hu honlapon található üzletekben.
 • kibocsátó: Mobile-Data Hungary Kft. / Mobile-Style Kft. – 3529, Miskolc, Szabadságharc utca 25. / 3630, Putnok, Vásártéri út 31.
 • vásárló: az a kibocsátón kívüli személy, aki az ajándék utalvány tulajdonosa.

A szabályzat célja:

 • Meghatározni a ajándék utalvány kibocsátásának és felhasználásának módját.
 • A szabályzat időbeli hatálya az első utalvány kibocsátásától kezdődik, és mindaddig tart, ameddig a kibocsátó ellenkező tartalmú döntést nem hoz.
 • A szabályzatot a kibocsátó jogosult módosítani. A szabályzat módosítása azonban csak attól kezdve hatályos, ha azt a kibocsátó a jelen szabályzatban megjelölt módon közzétette

Az ajándék utalvány kibocsátásának célja:

 • Az ajándék utalványt a kibocsátó bocsátja ki.
 • Az ajándék utalvány nyomdai úton előállított okirat.

Az ajándék utalvány az alábbiakat tartalmazza:

 • kibocsátó neve
 • a vásárlási utalványra vonatkozó utalás
 • a kibocsátási érték
 • a felhasználási időszak
 • értékesítés és beváltási információk helye
 • kibocsátó üzlet pecsétje

Feltételek és kondíciók:

 • Az ajándék utalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani a Vásárló által meghatározott értékben, ami maximum 10 000 ft lehet.
 • A utalvány felhasználása az ajándék utalványon feltüntetett határidőhöz kötött (felhasználási időszak).
 • Az ajándék utalvány mintapéldányait a jelen szabályzat tartalmazza. A jelen szabályzat mellékletét képező mintapéldányaitól eltérő okirat nem minősül vásárlási utalványnak.
 • Az ajándék utalvány csak sérülésmentes utalvány lehet.
 • A sérült, vagy hiányos ajándék utalvány nem használható fel.
 • A kibocsátó a birtokában lévő ajándék utalványt bármikor megsemmisítheti.
 • Az ajándék utalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
 • Az ajándék utalvány hamisítása bűncselekmény.

Az ajándék utalvány megvásárlása:

 • Személyesen üzleteinkben
 • A www.plazamobil.hu weboldalon előreutalásos formában

Ezen vásárlásoknál postai költség merül fel, mely a rendelésnél hozzáadódik végösszeghez és az utalványok vételárának utalásakor szükséges megfizetni.. Az aktuális postai díjszabásról a www.posta.hu weboldalon tájékozódhat.

 • Az ajándék utalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.
 • Az ajándék utalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő a vásárlási utalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
 • Az ajándék utalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.
 • Kizárólag azaz ajándék utalvány érvényes, amely a vásárlás pillanatában a kibocsátó pecsétjével érvényesítésre került.

A vásárlási utalvány felhasználása:

 • Az ajándék utalvány bárkire szabadon átruházható.
 • Az ajándék utalvány tulajdonosa jogosult a utalvány beváltásával a felhasználási időszakon belül a Pláza Mobil üzletekben a vásárlási utalvány kibocsátási értékén árut vásárolni.
 • Az ajándék utalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek az utalvány a birtokában van. Sem a kibocsátó, sem a felhasználási hely nem jogosult vizsgálni az utalvány tulajdonjogát.
 • Az ajándék utalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy az értékesítéskor a utalványra felkerül az érvényességet igazoló információk (dátum, kiadás helye, aláírás).
 • Az ajándék utalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló az áru/szolgáltatás ellenértékének (rész) kiegyenlítésére a felhasználási helynek átadja.
 • Az áruvásárlásra, illetve a szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történ vásárlás vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén.
 • Az ajándék utalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű áru megvásárlása vagy szolgáltatás igénybe vétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak.

A közlemények közzététele:

 • A kibocsátó a jelen szabályzatot, annak módosítását, a felhasználási helyek megjelölését, valamint az ajándék utalványokkal összefüggő információkat a saját weblapján (www.plazamobil.hu) köteles közzétenni.

Részvételi feltételek a Mobile-Data Hungary Kft. és a Mobile-Style Kft. törzsvásárlóinak részére
Hatályos: 2017. október hó 01-től visszavonásig

 • Jelen ÁSzF a Mobile-Data Hungary Kft. / Mobile-Style Kft. -re és azon vevőire/ törzsvásárlóira (együttesen felek) vonatkozik, akik a törzsvásárlói rendszerben részt vesznek.
 • Azok a vásárlók, akik közvetlenül a Mobile-Data Hungary Kft. / Mobile-Style Kft.-től vásároltak legalább egy  mobiltelefon készüléket, jogosultak a törzsvásárlói kártya igénybevételére. A vevő a törzsvásárlói kártya aláírásával fogadja el jelen ÁSzF-et.
 • A Mobile-Data Hungary Kft. / Mobile-Style Kft. a vásárláskor üzletében átadja az egyedi sorszámmal ellátott törzsvásárlói kártyát, amely a vevőt minden további vásárlásnál különböző kedvezményekre jogosítja fel, amennyiben a vásárlással egyidőben, de még a számla kiállítását megelőzően bemutatja a törzsvásárlói kártyát.
 • A törzsvásárlói kártya névre szóló, azt a kártya tulajdonosán kívül csak a vele közös háztartásban élő személyek használhatják fel. (közös lakcím igazolása).
 • A törzsvásárlói kártyával kedvezményesen az alábbi termékek vásárolhatóak meg: készleten lévő új,- vagy használt mobiltelefonok, illetve egyedi megrendelés alapján lerendelt  mobiltelefonok.
 • A törzsvásárlói kártyát nem lehet felhasználni akciós/kedvezményes termékek megvásárlásánál.
 • A törzsvásárlói kártya elvesztését, megrongálódását a Mobile-Data Hungary Kft. / Mobile-Style Kft.–nél jelezni kell, amely esetben új kártya kerül kiállításra a vevő részére.
 • A Mobile-Data Hungary Kft. / Mobile-Style Kft. jelen ÁSzF-et bármikor, egyoldalúan módosíthatja, amelyről előzőleg írásban tájékoztatja a törzsvásárlókat.  Amennyiben a módosítást követő 15 napon belül vevő nem juttatja vissza a Mobile-Data Hungary Kft. / Mobile-Style Kft. részére a törzsvásárlói kártyáját, vagy írásban nem jelzi a módosított ÁSzF  el nem fogadását, úgy a felek között a módosított szerződés nem szűnik meg.
 • Jelen ÁSzF határozatlan időtartamra jön létre, amelyet a felek, bármikor, indokolás nélkül jogosultak írásban felmondani.
 • Abban az esetben, ha a Mobile-Data Hungary Kft. / Mobile-Style Kft. megszünteti jelen törzsvásárlói programját, úgy a megszüntetését megelőző 30 nappal hirdetmény útján tájékoztatja a vevőket, jelen ÁSzF mindenkire kiterjedő felmondásáról. A hirdetményt a Mobile-Data Hungary Kft. / Mobile-Style Kft. üzlethelyiségében kerül kifüggesztésre, a vevők által jól látható helyen, valamint a  www.plazamobil.hu weboldalon.